Комуникация

Комуникация

 

„Хората допускат три грешки в общуването: 

1.  Започват да говорят преди това да е необходимо,

2. Не говорят, когато е необходимо,

3. Говорейки не наблюдават този, който ги слуша.”

Конфуций

Напоследък много се говори за това, че трябва да имаме добри комуникативни умения, но какво всъщност означава това?

Умението не само да слушаме, но и да чуваме какво всъщност ни казва човекът срещу нас, умението да задаваме въпроси, да търсим обратна връзка, да я използваме по най-добрия начин, умението да боравим с езика на тялото си, да боравим с гласа, интонацията и т.н.

Добрите комуникативни умения не се свеждат само до това да можем да приказваме дълго и на различни теми. Не зависят и само от това, колко добре умеем да общуваме с различни типове хора. Тези неща са важни разбира се, но добрите комуникативни умения са много повече от това.

Умението да чуваме, не просто да слушаме ни помага да филтрираме скритите послания и да се фокусираме върху тях. Интересът на човек е един разговор се поражда, когато участва в разговора, когато усети че е чут и разбран.

Най-силно въздействие върху събеседника в разговор оказва невербалната комуникация – 55%. Жестовете, погледите, позите на тялото докато седим, стоим и т.н. Нашето тяло реагира на подсъзнателно ниво на информацията, която даваме или получаваме, съответно успяваме на подсъзнателни ниво да следим какви сигнали ни изпраща събеседника ни с езика на тялото си. Именно тези сигнали са от голямо значение за нас дали да се доверим или не, дали да продължим разговора или не, дали човекът срещу нас е искрен, или се опитва да ни излъже.

Какво става с другите 45%? На второ място по въздействие се нарежда паравербалната комуникация. Въпреки, че не се говори много за нейното влияние и малко хора я отчитат като фактор, паравербалната комуникация има доста голям процент на въздействие върху събеседника по време на преговори и дискусии – 38%.

Какво представлява паравербалната комуникация? Тя се заключaва основно в гласа – силата на говорене, бързина, тон, интонация, паузите и ударенията. Това са все неща, които засягат различни зони на човешкото възприятие – емоция, рационално мислене и т.н.

Оказва се, че само 7% влияние има вербалната комуникация или по-точно казано думите, които достигат до съзнанието на събеседника ни.

По време на всеки разговор събеседниците си въздействат върху съзнанието, емоциите, чувствата и т.н. Огромно влияние оказва не толкова какво казваме, а как го казваме, за това е необходимо да четем сигналите, които ни изпращат хората срещу нас – така комуниокацията става многопластова и по-дълбока, а това води и до по-голямо разбиране и разввитие.

Коментирай