Лично

Как да си поставим постижими цели?

Как да си поставим постижими цели?

Има няколко неща, които отличават успешните от по-малко успешни хора. Едно от тях е че успешните хора са много добри в поставянето на цели и тяхното реализиране. Защо е важно това? За да можем да стигнем някъде, за да можем…

Кои хора успяват?

 Или как да мислим и действаме успешно! Всички сме чували, че позитивното мислене и позитивното говорене са в основата на успеха. Има много книги изписани по темата и много лекции, семинари и филми. Кое ни кара да мислим, че това…

Новият стил в комуникацията – кой iMA диалект говориш?

Сигурно много пъти сте си задавали въпроса, защо с едни колеги се разбирам, а с други не? Защо има хора, с които толкова лесно работя, а други направо ме побъркват? Вече има отговор на този въпрос!

В своите дългогодишни наблюдения над хората, Джеймс Найт стига до заключението, че всеки един от нас говори по определен начин, използвайки специфични думи. Според Найт още от раждането ни е закодирано основното поведение или основния „диалект”, който ще използваме при комуникация през целия си живот.